Suchá předloha GCE SG-2 pro hořlavé plyny - 2x Hadicový nástavec




Bezpečností prvek sloužící k uhašení zpětného šlehu a následného hoření.

Označuje se také jako model MV93.

Spolehlivě nepustí hořící plyn do hadic a dále směrem k redukčnímu ventilu.

Montáž: Kdekoliv na hadici (začátek, střed nebo konec hadic).

Dvě strany s hadicovým nástavcem. Jedna i druhá strana se nasadí na hadici. Tato pojistka je také oblíbená, protože slouží i jako rychlé řešení pro prodloužení hadic. Dodržujte správný směr proudění plynu! Na předloze je vyobrazená šipka, jak má plyn proudit. 

Připojení: Obě strany s hadicovým nástavcem o průměru 6,3 až 10 mm (stupňující se průměr od menšího po větší, takzvaný stromeček). 

Určeno pro:  Všechny hořlavé plyny (Acetylen, Vodík, Propan, Propan - Butan, Metan, Zemní plyn, Etylen, MPS, MAPP).

Předloha má dvě bezpečnostní funkce:

- zpětný ventil (NV)

- zhášecí vložka (FA)

Tato suchá předloha je jednorázová = při aktivaci (zahoření) se automaticky uzavře a nelze ji déle použít, musí se nahradit novou.

Výrobce GCE.

Tagy: Suchá předloha GCE SG-2 pro hořlavé plyny - 2x Hadicový nástavec 80750