Vstupní těsnění GCE pro redukční ventil Ostatní plyny
Polyamidová těsnící podložka určená k utěsnění spoje láhev - redukční ventil.

Pro všechny výrobce redukčních ventilů.

Plyny: Argon, Kyslík, Směsný plyn, Helium, Mison, Oxid uhličitý, Dusík, Formovací plyn, Propan, Propan-Butan, Vzduch.

Výrobce GCE.


Tagy: Vstupní těsnění GCE pro redukční ventil Ostatní plyny B321640