Autogenní zboží

Položky autogenu. Svařování a řezání plamenem.