Recyklační poplatky el.zařízení

Dovolujeme si Vám tímto upozornit o zavedení nové povinnosti týkající se tzv. recyklačních poplatků u elektrozařízení.

Dne 01. ledna 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který s sebou přináší pro výrobce, distributory a poslední prodejce nové důležité povinnosti. Dle § 73 uvedeného zákona musí každý z řetězce výrobce, distributor a poslední prodejce (tedy ten, který prodá výrobek koncovému zákazníkovi k užití) uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení (tedy tzv. recyklační poplatky).

Zcela správně je tedy třeba na daňovém dokladu výše uvedené údaje uvádět samostatným údajem odděleným od ceny zboží.

Uvedený zákon uvádí příkladem, že je dané údaje nutné uvádět na daňových dokladech dle zákona o DPH. Nicméně i neplátci DPH musí tuto povinnost plnit, a to ideálně stejně jako plátci DPH na prodejních dokladech. Výkladová praxe je dále ustálena v tom, že tzv. recyklační poplatek by měl být uveden také na cenovkách (pozn. při prodeji v eshopu v popisu zboží nebo u vymezení ceny). Recyklační poplatky (resp. obecně náklady na zpětný odběr) nesmí převýšit náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh nebo prokazatelný odhad předpokládaných nákladů v případě, že náklady výrobci elektrozařízení vzniknou až po tomto okamžiku. Příspěvek by měl být následně neměnný v rámci celého distribučního řetězce až po konečného spotřebitele/zákazníka a neměl by být součástí základu pro výpočet marže (výrobce, distributor a také poslední prodejce by tedy měli správně zachovat totožnou výši). 

Další nová povinnost je založena pro poslední prodejce (a to taktéž u elektrozařízení určených pro použití mimo domácnost), který musí zajistit, aby měl konečný uživatel při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. režim „kus za kus“).


Recyklační poplatky elektrozařízení v tomto eshopu budou uváděny pouze přihlášeným uživatelům a to obratem při dokončení objednávky. Ceny v eshopu již zahrnují tento poplatek (pouze u elektrozařízení). Po odeslání objednávky zákazník obratem (nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky) obdrží email s pdf. přílohou (název souboru Přijatá objednávka) s konkrétním vyčíslením recyklačních poplatků.